Alle ingeschreven spelende en niet spelende leden van Zuidoost United hebben per mail hun contributiefactuur ontvangen voor het seizoen 2016-2017.

Geacht lid,
Het nieuwe voetbalseizoen begint binnenkort weer en dat betekent, dat de contributie verschuldigd is. De contributie dient uiterlijk 01 september 2016 te zijn bijgeschreven op de rekening van Zuidoost United. Contributie kunt u overmaken op bankrekening NL95INGB0002912772 , ten name van Zuidoost United, onder vermelding van voornaam en achternaam (kind) en ‘Contributie 2016/2017’. De KNVB hanteert als seizoen: 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: penningmeester@zuidoostunited.nl. Let wel niet betalen is niet spelen. Het nieuwe tenue dient u contant af te rekenen met Robeu Sport te Diemen. Kleding betaalt u uiteraard zelf.

Zijn uw adres gegevens gewijzigd, of hebt u geen contributiefactuur ontvangen neem dan contact met de penningmeester of ledenadministratie. Zie ook de website voor nadere toelichting op de procedures (Leeftijdsgrenzen, Contributiebedragen, JSF, Stadspas, Aanmelden, Afmelden e.d.).

Rest ons niks anders dan jullie een sportief en plezierig voetbalseizoen te wensen.
Bestuur Zuidoost United