Zuidoost United doet mee aan een pilot van de gemeente Amsterdam.
Deze pilot is voor alle kinderen tussen de 0 – 17 jaar die in het bezit zijn van een geldige stadspas. De pilot start op 1 september 2016 en duurt tot 31 augustus 2017.

Wat houdt de pilot in?
In deze pilot periode betaalt de gemeente Amsterdam de jaarcontributie voor deze groep kinderen tot maximaal €350,-

Wat zijn de spelregels:
1. Alleen kinderen tot en met 17 jaar met een geldige Stadspas kunnen sporten bij een sportvereniging of sportschool, die meedoet aan de pilot.
2. De gemeente betaalt de jaarcontributie tot maximaal € 350,-.
3. De proef start op 1 september 2016 en loopt tot en met 31 augustus 2017..
4. Sportkleding of sportschoenen kunnen niet worden betaald met de Stadspas. Hiervoor kunnen ouders een scholierenvergoeding aanvragen.
5. Kinderen kunnen één sport kiezen, het is niet mogelijk om over te stappen naar een andere sportvereniging. 
6. Als de sportcontributie nu betaald wordt door het Jeugdsportfonds dan maak je eerst die periode af. Daarna kan je ook met de Stadspas sporten.

38, 1