Verslag Ouderavonden Zuidoost United

info_avond.jpg

Onlangs hebben wij 2 ouderavonden georganiseerd om ouders/verzorgers te informeren over het afgelopen seizoen en met het oog naar het nieuwe seizoen.

De opkomst was teleurstellend laag gezien het aantal jeugdleden wat lid is van zuidoost united. De ouders die zijn geweest hebben zeer positief gereageerd op deze ouderavonden en besloten is deze avonden in het vervolg 2x per jaar te organiseren. 1 aan het begin van het seizoen en 1 aan het eind van het seizoen.

Hieronder een samenvatting van de zaken die zijn besproken tijdens de ouderavond:

Opening (1e avond Irene Drenthe, secretaris, 2e avond Ronald Esajas, voorzitter)
De avond werd geopend met een korte terugblik op het seizoen 2016/2017, verder een korte blik op de nog resterende maanden en een vooruit blik op het nieuwe seizoen.

Voetbalzaken (Donovan Hooghart)
De avond werd vervolgd door Donovan Hooghart met daarin onze visie, missie en doelstelling voor het nieuwe seizoen. We gaan in het nieuwe seizoen werken met een jaarplanning zodat voor iedereen (spelers, trainers en ouders/verzorgers) duidelijk is wat we gaan doen, wat we kunnen verwachten en ook bewaken dat we ons aan deze jaarplanning gaan houden.

Contributie (1e avond Irene, 2e avond Rob)
We hebben uitgelegd het belang van het op tijd betalen van de contributie en zullen hier ook in het nieuwe seizoen strenger op gaan controleren:

  • Eenmaal betaald dan ben je verzekerd
  • Eenmaal betaald dan kan je ingevoerd worden in het KNVB systeem
  • Eenmaal betaald dan kan de vereniging een goede planning maken van teams, benodigde trainers en het boeken van velden
  • Is de contributie niet binnen eind september dan mag er niet meer gespeeld worden. (hier gaan we zeker rekening houden met de ouders die het bedrag in termijnen willen betalen. Er komt een mogelijkheid om binnen 3/4 termijnen te betalen, te weten juni, juli, augustus en september. En voor de jeugdleden die sporten middels het Jeugdsportfonds komen er enveloppen met daarin:

–          Brief met informatie voor leden over sportfonds met in de brief dringende verzoek de aanvraag in de week na de ouderavond te laten indienen door intermediair.

–          Extra brief richting intermediair om als betrokkene in aanmerking komt voor JSF even naar leden administratie te mailen dat voor die persoon aanvraag is ingediend

 

Vrijwilligers (Rob Wiersma)
Een club kan alleen draaien als er genoeg vrijwilligers zijn. Helaas hebben wij als club een groot tekort aan vrijwilligers en middels een presentatie door Rob is duidelijk gemaakt wat wij als club nodig hebben aan vrijwilligers en hopen dat er ouders zijn die zich zullen gaan aanmelden om onze club draaiende te houden.
Openstaande functies/informatie en mogelijkheid in te schrijven voor een van deze functies zullen begin mei in de kantine aanwezig zijn.

 

Rondvraag
Tijdens de rondvraag werd duidelijk dat er een slechte communicatie is binnen de vereniging en wij hebben dat als bestuur ook geconstateerd en zullen dit zeker meenemen en uiteraard verbeteren.

 

Onder het genot van een drankje werd de avond afgesloten.