Aan: Stemgerechtigde leden (geregistreerd en contributie betaald).

Zuidoost United

Betreft: Algemene Ledenvergadering 2017 Zuidoost United

Woensdag 15 november 20:00 uur, Kantine Karspeldreef.

A G E N D A

20.00 Opening en vaststelling Agenda.

20.05 Ingekomen Post en Mededelingen.

20.10 Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 (mei)

20.15 Jaarverslagen Bestuur (vaststelling door de leden)

Jaarverslag Secretaris 2016-2017
Jaarverslag Penningmeester 2016-2017
Voorstel afhandeling Resultaat 2016-2017
Verslag Kascommissie

21:00 Bestuursverkiezing (#)

21:05 Vaststelling Commissies (n.v.t.)

21.10 Rondvraag

21.15 Datum volgend overleg/Sluiting.

# Bestuursverkiezing

Rol

Naam

Kandidaat

Voorzitter

Ronald Esajas

Nvt

Secretaris

Irene Drenthe

Nvt

Penningmeester

Resine Kowid / trekt zich terug

Vacature

VTZ

Vacature

Nvt

PR & Communicatie

Vacature

Nvt

Algemeen

Vacature

Nvt

Horeca en Faciliteiten

Vacature

Nvt