Op woensdag 15 november vindt de ALV van ZOU plaats. Alle leden zijn van harte welkom om mee te praten, mee te beslissen en geïnformeerd te worden over alle belangrijke zaken rondom ZOU. Zet het vast in de agenda. De ALV start om 20.00 uur in de kantine van ZOU.

Wat mij de laatste jaren opvalt is het stiekeme geleur van andere voetbalverenigingen in de regio bij Zuidoost United. Zo voor de vuist weg wordt er gevist naar de gunsten van onze jeugdvoetballers. Soms onder het mom van een dolletje, maar wel met bepaalde bijbedoelingen. Maar hoe vaak zie je niet dat deze spelers met hangende pootjes terugkomen of na verloop van tijd helemaal stoppen met voetballen omdat zij daar niet geslaagd zijn en zich daar helemaal niet thuis voelen.

Het zogenaamde “clubgevoel” wordt daar niet gevonden, want het gras is bij die andere clubs absoluut niet altijd groener dan bij ons. Mijn advies: blijf mooi bij ZOU , wat is er nu mooier dan met je maten/vrienden te voetballen, alleen maar overstappen om hoger te voetballen maakt je niet altijd een gelukkiger voetballer. Wij zijn bezig om een nieuwe weg in te slaan en daar hebben WIJ iedereen hard bij nodig.
Het bestuur streeft ernaar om iedere vier weken te vergaderen en van hieruit diverse commissies aan te sturen, onze club telt ongeveer 65 vrijwilligers, zij zijn voor de vereniging zeer belangrijk, een club zonder vrijwilligers of een gebrek hieraan heeft tegenwoordig geen bestaansrecht meer. Toch komen we nog een heleboel vrijwilligers tekort met name op het veld en in de horeca. Langs deze weg doe ik een oproep u aan te melden om ZOU te ondersteunen.

Tot slot wil ik namens het bestuur iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen maand en heel veel succes wensen die in de komende maand. Er is weer een nieuwsbrief in december en dan is het jaar weer voorbij.

Met hartelijke sportgroeten,

Ronald Esajas
Voorzitter Zuidoost United