Een geanimeerde ledenvergadering, vooraf gegaan door de periodieke Vitaliteitssessie (elk kwartaal) een goed gevulde carré van kantinetafels met zeer betrokken leden. Er is ruim aandacht besteed aan het Jaarverslag van de Secretaris en de inzet van Vrijwilligers in de vereniging.

Tijdens de reguliere ALV Ledenvergadering is de Agenda doorlopen. Het besluit is genomen dat de beoordeling van het Financieel Jaarverslag gaat plaatsvinden op 17 januari a.s., zodat ook de Kascommissie voldoende tijd heeft voor beoordeling.