Lidmaatschap beëindigen of overschrijven naar een andere vereniging

ZOU.jpg

Alle leden die aan de volledige contributiesom hebben voldaan, worden geplaatst voor het nieuwe seizoen. Leden die niet de volledige som betaald hebben worden uitgeschreven (en geblokkeerd voor overschrijving). Leden van Zuidoost United hebben tot 1 mei de gelegenheid gehad tot afmelding van het lidmaatschap.

Voordat het besluit wordt genomen om het lidmaatschap bij onze vereniging te beëindigen, zijn de volgende zaken van belang:

Opzeggen kan alleen via het Uitschrijfformulier.
Wie aan het einde van het seizoen wil stoppen, dient dit voor 1 mei van het seizoen kenbaar te maken. Opzeggen dient altijd via het uitschrijfformulier op onze website www.zuidoostunited.nl (onder het kopje Lidmaatschap vindt u het Uitschrijfformulier). Opzeggen bij trainers, leiders, barmedewerkers of andere vrijwilligers wordt niet geaccepteerd.

Wat te doen als je van club wilt veranderen?

Je meldt jezelf of zoon/dochter uiterlijk af voor 1 mei bij Zuidoost United en tijdens de reguliere overschrijvingsperiode (jaarlijks van 1 maart tot 15 juni) dient men zich aan te melden bij de nieuwe vereniging.

De nieuwe vereniging schrijft de speler in via het programma Sportlink.  De KNVB informeert bij de oude vereniging of er bezwaren zijn om de speler over te schrijven (dit kan b.v. zijn als er achterstand is in contributiebetaling of boetes e.d.). Zijn er geen bezwaren, dan wordt de overschrijving afgerond. Zijn er wel bezwaren: wordt men niet overgeschreven.

Alles wordt dus digitaal verwerkt. Als (nieuwe) speler hoeft men zich dus alleen maar aan te melden bij de nieuwe vereniging en verder niets. De spelerspas hoeft ook niet te worden ingeleverd.

Wat gebeurt er als ik na 1 mei opzeg?

Bij te laat opzeggen wordt een deel van de contributie voor het nieuwe seizoen 2018-2019 door Zuidoost United in rekening gebracht.