Aan:             Leden Zuidoost United (geregistreerd en betaald).

Betreft:        Algemene Ledenvergadering 2018 Zuidoost United

Woensdag 13 juni, 20:00 uur, Kantine Karspeldreef.

 

A G E N D A

 

  1. 20.00       Opening en vaststelling Agenda.
  2. 20.05       Ingekomen Post en Mededelingen.
  3. 20.10       Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering maart 2018.
  4. 20.15       Begroting 2018-2019
  5. 20.30       Vaststelling Contributies (per 1.7.2018).
  6. 20.40       Bestuursverkiezing
  7. 20.45       Vaststelling Commissies
  8. 20.50       Rondvraag
  9. 21.00       Sluiting    # Bestuursverkiezing

 

Rol Naam Kandidaat
Voorzitter Ronald Esajas Aftredend
Secretaris Irene Drenthe Continuatie lopende termijn (3)
Penningmeester Vacature