Vanuit de KNVB en haar partner ING is de actie gestart: @Knvb #volgjevoeten

Bestuurslid Irene Drenthe mocht van de ING Ambassadeur een set nieuwe hesjes in ontvangst nemen die zeker zullen worden gebruikt bij het jeugdvoetbal en de werving van nieuwe leden en hun ouders en begeleiders.