Amsterdam kent een nieuwe coalitie. Daarbij voor de sportverenigingen van belang waar beweegt de gemeente naar toe. Wat is het beleid, waarin kunnen verenigingen meebewegen. Belangrijk in het nieuwe coalitie akkoord het verzoek aan de sportverenigingen om te gaan opereren als maatschappelijk betrokken sportvereniging. Daar is Zuidoost United heel duidelijk naar toe aan het bewegen. Is ook zo opgenomen in het Beleidsplan van Zuidoost United wat tijdens de recente ALV is aangenomen. Met dien verstande dat ook beleidsplannen meebewegen.

Een overzicht van het coalitie akkoord:

 • We verhogen de sportparticipatie met breedtesport, zeker in buurten waar dit niet vanzelfsprekend is. We versterken verenigingen en ongebonden sportinitiatieven.
 • We versterken sport in de buurt en op school door in te zetten op sportbuurtwerk, zwemles, sportstimulerings- en preventieprogramma’s.
 • We zorgen dat sporten toegankelijker wordt voor mensen met een beperking, ouderen, vluchtelingen en minima.
 • Voor alle initiatieven die sportparticipatie versterken, gaan we met zo min mogelijk belemmeringen leegstaande sportaccommodatie aanbieden.
 • We versterken sport op school met de inzet van vakleerkrachten, de uitbreiding van naschoolse activiteiten, herinrichting van schoolpleinen en schoolsportverenigingen. Er komt speciale aandacht voor sport op het MBO.
 • Verenigingen worden gestimuleerd zich om te vormen naar een betrokken sportvereniging met een brede maatschappelijke functie en aandacht voor een goed pedagogisch klimaat.
 • Wij willen het Veilig Sportklimaat verder verbeteren, waarbij er speciale aandacht is voor LHBTIQ+acceptatie, anti-discriminatie, het tegengaan van seksuele intimidatie en het voorkomen van geweld bij contactsporten.
 • Sportvoorzieningen worden mee ontwikkeld met de groei van de stad, de sportnorm geldt daarbij als uitgangspunt.
 • We investeren in bestaande sportaccommodatie en we onderzoeken hoe de 1/3e regeling kan worden verbeterd zodat verenigingen minder hoeven voor te financieren.
 • We gaan sportparken, gymzalen en sporthallen intensiever gebruiken en maken deze waar mogelijk openbaar toegankelijk.
 • We zetten in op het verminderen van wachtlijsten door gebruik van ondergronden die intensiever en voor meerdere sporten gebruikt kunnen worden.
 • Er komen vaker sportverzamelgebouwen om ontmoeting te stimuleren en kosten te delen.
 • We verduurzamen sportparken waarbij zwaar wordt ingezet op cofinanciering binnen de gemeente en externe partijen.
 • Sporten in de openbare ruimte wordt gestimuleerd door vaker sporttoestellen te plaatsen, de openbare ruimte uitdagend en veilig te maken om te spelen of sporten, en met meer openbare zwemplekken.
 • Topsport is belangrijk om breedtesporters te stimuleren en inspireren. Topsportevenementen worden altijd georganiseerd met site-events en we kijken naar evenementen die aansluiten bij de Amsterdamse sportcultuur. We kijken hierbij ook naar paralympische en LHBTIQ+-evenementen.
 • We zetten in op het inclusiever maken van talentontwikkeling en willen een Amsterdams Talentenfonds oprichten om topsporters die geen financiële steun krijgen van clubs, sponsoren of bonden te ondersteunen.