Amsterdam Zuidoost, juni 2018

Beste verenigingsleden van Zuidoost United,

Mogelijk hebben jullie gezien dat Zuidoost United volop in beweging is. Er worden slagen gemaakt om de vereniging professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Daarom zal vanaf komend seizoen (2018-2019) de inning worden uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband tussen Zuidoost United en ClubCollect levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministratie recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS, e-mail en/of brief. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoon (06) nummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de contributie inning. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de privacywetgeving. U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.

Voor Zuidoost United wordt de verwerking gedaan door de leden-/ contributieadministratie. Dus zorg ervoor dat je/uw gegevens goed doorgegeven worden aan ClubCollect. Zijn er veranderingen in e-mail adres, bankrekening nummer en/of telefoon nummer dan vragen we u dit door te geven aan ledenadministratie@zuidoostunited.nl.

Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website www.clubcollect.com.

 

Het Bestuur van Zuidoost United.