Maar liefst 60 ouders en een aantal jeugdleden waren gekomen naar de Informatieavond voor Ouders/Verzorgers en jeugdleden. Ter tafel een terugblik op het seizoen 2017-2018 en een vooruitblik op het seizoen 2018-2019. Voorwaar een prima opkomst van de Ouders, ongetwijfeld een eerste stap naar een van de doelen van 2018-2019: verbeteren van de Ouderparticipatie.

Hoofd Voetbalzaken Donovan Hooghart nam de aanwezigen mee met de evaluatie. Doelstelling van het Technisch Voetbal Beleid was: “De ontwikkeling van het kind staat centraal”. In grote lijnen is dit geslaagd, al zijn er nog altijd verbeterpunten. “Winst is in ieder geval onze samenwerking met Coerver Coaching geweest”, aldus Donovan. “Onze trainers die weer professioneel getraind worden door Coerver, en die kennis en ervaring weer overbrengen bij de talentontwikkeling van onze jeugdleden”. Continuïteit van de samenwerking met Coerver Coaching staat ook weer gepland voor 2018-2019.

Belangrijk afgelopen jaar is geweest de implementatie van het nieuwe KNVB Pupillenvoetbal. Daar waar de KNVB Voetbal Pyramide maar niet slaagt, is 6-6 voetbal bij de jongste jeugd zeer zeker geslaagd geweest. Analoog aan deze ontwikkeling is Zuidoost United gestart met het vervroegd doorstromen van de Mini’s naar < JO-08. In de aanloop naar het nieuwe seizoen zijn de afgelopen maand en tijdens het Paas Bottse toernooi, de trainingen gehouden met de nieuwe voorlopige indeling van de leeftijdsklassen (kunnen nog nieuwe kinderen bijkomen, en kinderen afvallen die niet betaald hebben of bedankt hebben via de website).  Dit aansluitend op 8-8 voetbal bij de < JO12.

Voor komende competitie zijn in ieder geval de standaard teams bij de jeugd ingeschreven. Ervaring is dat er bij de start van de competitie altijd een ander aantal leden is dan verwacht. Dit komt door leden die spontaan stoppen met voetbal (bij Zuidoost United), zonder de formele afmelding via de website. Daarnaast worden nog een reeks leden uitgeschreven die niet hebben betaald. Betekent netto altijd dat we minder voetballers hebben. Daarbij zijn er randvoorwaarden, zoals voldoende kader, trainers en ouders om te rijden naar de uitwedstrijden en te helpen als vrijwilliger in de kantine. Zonder ouders geen verenigingsactiviteiten. We hebben elkaar als bestuur/kader, trainers, jeugdleden en ouders/verzorgers zeer nodig voor het welslagen van het komende seizoen. De werving van nieuwe jeugdleden zal de trend volgen van werving nieuwe vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kunnen we geen teams aanmelden. Uiteraard gaan we hard aan de slag om deze ouders te werven (aanmelden kan bij Rob Wiersma). Inschrijven van extra jeugdteams bij de KNVB kan altijd op korte termijn. Enige voorwaarde is dat de KNVB ruimte heeft, wat meestal, maar helaas niet altijd zo is.

Planning nieuwe seizoen (blijf de website volgen), toegelicht door Wedstrijdsecretaris Freek Leker:

 • 16 augustus: Kick Off, met opzet teamindelingen
 • Vanaf 20 augustus de eerste (jeugd)trainingen.

Nieuwbakken bestuurslid Rob Wiersma deed de oproep in de meeting om vooral een steentje bij te dragen aan de uitvoering van de vereniging. Handjes zijn op elk gebied nodig: Bestuur, Trainers, Bar en Keuken en anders. Informeer bij hem voor de mogelijkheden. “Ouderparticipatie staat komend seizoen centraal”, aldus de altijd actieve Rob Wiersma (thans secretaris Zuidoost United).

Vragen uit de zaal van de ouders en jeugdleden:

 • Kleding: door het faillissement van Robeu Sport is er een tijdelijke onderbreking geweest van de kledinglevering. We hebben ondertussen een nieuwe leverancier gevonden in 100% Voetbal, zie de gegevens op de site.
 • Communicatie: deze avond is een vorm om beter te communiceren met onze leden. Maar een enkele inschrijving is nog onbeantwoord. Hier werken we aan. Noot: een kind is pas lid en ingeschreven als er een intake met het kind en ouder(s) is geweest; en de contributie is betaald.
 • Te laat starten van de trainingen. Dit is zeker een verbeterpunt van een enkele trainer. Het thuiskomen van het jeugdlid blijft de verantwoording van de ouder/verzorgende.
 • De tegenstanders van de teams: dit wordt later bekend gemaakt. Kans inderdaad dat Ajax in een van de poules komt als tegenstander.
 • Indeling teams: er ligt nu een concept, de opkomst en aanmelding (augustus) en afmelding of uitschrijving (juni en juli) bepaalt wie er definitief in de teams komen.
 • Jeugd Sportfonds: graag zo spoedig mogelijk aanvragen, vooral benoemen dat de kledingbon dient te zijn van 100% Voetbal.
 • Andere ontwikkelingen binnen Zuidoost United: Buurtbuik project, G-Voetbal en Walking Football. Ook hier zijn leden en vrijwilligers welkom.
 • Stadspas en Jeugdsportfonds gaan samenwerken, volg de berichten op de site.
 • We proberen www.ZuidoostUnited.nl zo actueel als mogelijk te houden. Blijf de site regelmatig lezen.

Tot slot het dankwoord van Donovan en Rob en nogmaals de oproep om volgend jaar samen de Club nog beter te laten presteren door de inzet van Ouderparticipatie.

Een ieder een fijne vakantie en we hopen elkaar weer op 16 augustus te zien.