afgelopen seizoen hebben we onder onze leden een enquete gehouden. Dit met twee doelen:

  • wat zijn de inzichten van de leden t.o.v. de vereniging
  • wat is de mening over de beleidsterreinen en specifiek het ontwikkelen van de maatschappelijke stappen.

In de link de resultaten van de enquete:

ZOU Ledenenquete 2017-2018