Voor de inning van Contributies is Zuidoost United een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met ClubCollect. ClubCollect doet de administratieve verwerking van Contributie-inning van Zuidoost United. ClubCollect zal namens de vereniging naar ieder lid een e-mail, SMS en/of brief verzenden met het verzoek om de contributie te voldoen. In de berichten van ClubCollect is een link opgenomen. Via deze link kunt u de betaling per automatische incasso of via IDEAL voldoen. Hierbij kunt u aangeven deze betaling in één keer te voldoen of in termijnen.

Let op: Bij stornering van het bedrag zal ClubCollect extra kosten in rekening brengen. Zorg er dus voor dat er per 1 augustus voldoende saldo op uw bank staat. Als u geen keuze maakt via het systeem van ClubCollect, zal de contributie in één termijn geint worden (dus als u in termijnen wilt betalen dit tijdig aangeven in de link van ClubCollect).

Indien de vereniging (nog) niet beschikt over een uw actuele ledengegevens (06-mobiel, e-mailadres en IBAN nummer, dan dit gaarne doorgeven aan: ledenadministratie@zuidoostunited.nl).

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. Dit ligt vast in de statuten van Zuidoost United. Ter info: het KNVB seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.

Privacywet: vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG). Zuidoost United legt privacy gegevens, ofwel persoonsgegevens vast en verwerkt deze. Deze gegevens zijn door u, via de aanmelding bij onze vereniging verstrekt. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van activiteiten binnen en door de vereniging. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

ledenadministratie@zuidoostunited.nl