Zuidoost United (Amsterdam, opgericht 2010). Amsterdam, juli 2018

Betreft: Contributienota lidmaatschap 2018-2019.

Geacht(e) (jeugd)lid en/of ouder/verzorgende, donateur,

In deze brief info over contributie. Zie ommezijde: info over Jeugdfonds Sport en Stadspas. Vanaf het voetbalseizoen 2018-2019 gelden de volgende contributiebedragen:

Categorie Jaren Categorie Contributie (jaar) Contributie (kwartaal)
Senioren Va 1999 >=19 € 260,00 € 65,00
A-junioren 2000-2001 O19/<19 € 210,00 € 52,50
  2001-2002 O18/<18 € 210,00 € 52,50
B-junioren 2002-2003 O17/<17 € 200,00 € 50,00
  2003-2004 O16/<16 € 200,00 € 50,00
C-junioren 2004-2005 O15/<15 € 190,00 € 47,50
  2005-2006 O14/<14 € 190,00 € 47,50
D-junioren 2006-2007 O13/<13 € 180,00 € 45,00
  2007-2008 O12/<12 € 180,00 € 45,00
E-pupillen 2008-2009 O11/<11 € 170,00 € 42,50
  2009-2010 O10/<10 € 170,00 € 42,50
F-pupillen 2010-2011 O09/<09 € 160,00 € 40,00
  2011-2012 O08/<09 € 160,00 € 40,00
Mini’s 2012 O07/<07 € 140,00 € 35,00
NietSpelend (NS)     €   50,00  
Donateurs     €   40,00  
G-Voetbal     € 105,00 € 26,25
Walking Football     € 105,00 € 26,25

Voor de inning van Contributies is Zuidoost United een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met ClubCollect. ClubCollect doet de administratieve verwerking van Contributie-inning van Zuidoost United. ClubCollect zal namens de vereniging naar ieder lid een e-mail, SMS en/of brief verzenden met het verzoek om de contributie te voldoen. In de berichten van ClubCollect is een link opgenomen. Via deze link kunt u de betaling per automatische incasso of via IDEAL voldoen. Hierbij kunt u aangeven deze betaling in één keer te voldoen of in 4 termijnen. Let op: Bij stornering van het bedrag zal ClubCollect extra kosten in rekening brengen. Zorg er dus voor dat er per 1 augustus voldoende saldo op uw bank staat. Als u geen keuze maakt via het systeem van ClubCollect, zal de contributie in één termijn geint worden (als u in 4 termijnen wilt betalen dit tijdig aangeven in de link van ClubCollect).

Indien de vereniging (nog) niet beschikt over een uw actuele ledengegevens: 06-mobiel, e-mailadres en IBAN nummer, dit gaarne doorgeven: ledenadministratie@zuidoostunited.nl. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. Dit ligt vast in de statuten van Zuidoost United. Ter info: het KNVB seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.

Privacywet: vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevens bescherming AVG. Zuidoost United legt privacy gegevens, ofwel persoonsgegevens vast en verwerkt deze. Deze gegevens zijn door u, via de aanmelding bij onze vereniging verstrekt. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van activiteiten binnen en door de vereniging. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Afz. Bestuur Zuidoost United (Amsterdam).

Jeugdfonds Sport (JFS Amsterdam).

Je kunt zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de leerkracht, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener of het sociaal wijkteam. Als de aanvraag ingediend is, kan het kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat. De spelregels over de hoogte van de bijdrage of de leeftijd van het kind kunnen per fonds / gemeente verschillen. Zie website JFS.

Hoe werkt het?

Stap 1: Vraag aan de juf of meester op school, schuldhulpverlener of bij het sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport voor je kan doen.
Stap 2: De intermediair doet, in overleg, een aanvraag. Dat gaat heel gemakkelijk online.
Stap 3: De intermediair hoort binnen een week of de aanvraag goed- of afgekeurd is.
Stap 4: Als de aanvraag goedgekeurd is, kun je je kind aanmelden bij de sportclub. Het Jeugdfonds Sport betaalt de contributie direct aan de club. Je ontvangt zelf geen geld.

 

Regels:

  • Jongeren woonachtig in Amsterdam komen in aanmerking voor een vergoeding.
  • De inkomenspositie van de ouders van het kind is doorslaggevend voor de toekenning. Deze kan het eenvoudigst worden aangetoond door het bezit van een stadspas. De intermediair zal het 19-cijferige stadspasnummer noteren op de aanvraag. Zonder stadspas is een goede onderbouwing nodig bij de aanvraag.
  • De bijdrage uit het Jeugdfonds Sport bedraagt maximaal € 300 per 12 maanden.   Dit bedrag is inclusief attributen. De maximale vergoeding is € 80 (dit wordt in de vorm van een waardebon (kleding voor 100% Voetbal) ter beschikking gesteld.
  • De aanvraag wordt gedaan door de betreffende intermediair van het gezin/kind.

Noot: men is pas lid van Zuidoost United na een <intake> door een bestuur- commissielid.

Stadspas: Kinderen tot 18 jaar en Seniorenfonds Zuidoost.

Kinderen tot 18 jaar en 55+ ers die in het bezit zijn van een Stadspas kunnen een jaar lang gratis sporten bij Zuidoost United. De maximale vergoeding is € 300 voor contributie. Geld voor kleding kan worden aangevraagd via de Scholierenvergoeding. Zie website A’dam: https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/gemeente-betaalt-mee

Kind is < 18 jaar en heeft een Stadspas Senior is 55 jaar of ouder en heeft een Stadspas
Kind mag 1 sport kiezen en niet overstappen. Indien contributieperiode JFS, eerst afmaken. Kleding aanvragen via Scholierenfonds. U hebt een geldige Stadspas met groene stip.

U bent 55 jaar of ouder.

Sportkleding of sportschoenen worden niet vergoed.

Zuidoost United: (verplicht) Vrijwilligerswerk bij de vereniging.

Zuidoost United is een Vrijwilligersorganisatie. Samen, (jeugd)leden en ouders/verzorgers, vormen en zijn we de club. De vrijwilligerstaken worden verdeeld over de leden en ouders. Waar kunt u uit kiezen: trainer, leider, bar- of keukendiensten, lid activiteitencommissie e.a. Nieuwe leden kunnen bij de <intake> aangeven welke vrijwilligerstaak/taken ze willen doen. Het uitvoeren van een Vrijwilligerstaak bij Zuidoost United, is voorwaarde voor lidmaatschap.