Weet jij wat er speelt in het amateurvoetbal? Kun je goed samenwerken, maar kun je ook een eigen mening vormen? Wil je meepraten en meebeslissen over de strategische koers van het amateurvoetbal? Stel je dan kandidaat voor de ledenraad amateurvoetbal!

Eens in de drie jaar kunnen verenigingen en leden een vertegenwoordiger kiezen die namens hen zitting heeft in de ledenraad. Op 12, 13 en 14 december zijn er weer ledenraadsverkiezingen. Tot en met 12 november kunnen kandidaten zich aanmelden.

Over de ledenraad amateurvoetbal
De ledenraad is binnen de KNVB het vertegenwoordigende orgaan voor het gehele amateurvoetbal en is daarmee vergelijkbaar met de algemene vergadering zoals elke vereniging die heeft. Gezamenlijk met de directeur-bestuurder, Jan Dirk van der Zee, en de Raad van Toezicht is de ledenraad verantwoordelijk voor de strategische koers van het amateurvoetbal.

Twee keer per jaar is er een vergadering van de ledenraad op de KNVB Campus in Zeist. Daarnaast is er sprake van een aantal thematische sessies. Ledenraadsleden onderhouden contact met verenigingen in de eigen kieskring om daar het KNVB-beleid toe te lichten of juist vragen van verenigingen door te spelen aan het KNVB-bestuur.

Wie zoeken we?
Gezocht wordt naar dertig mensen die in staat zijn om op strategisch niveau de belangen van de 1,2 miljoen leden bij ongeveer 3.000 amateurvoetbalverenigingen in Nederland te vertegenwoordigen. De KNVB hoopt op een diverse groep, die representatief is voor voetballend Nederland en het ledenbestand van de KNVB.

Als ledenraadslid vertegenwoordig je de verenigingen en leden in je eigen kieskring, maar vanzelfsprekend dien je het belang van het totale amateurvoetbal. De verwachting is dat je affiniteit hebt met het amateurvoetbal en een bijdrage wilt leveren aan de toekomst hiervan. Om je verkiesbaar te stellen moet je minimaal 18 jaar zijn en lid zijn van de KNVB. Je kunt je tot en met 12 november kandidaat stellen als ledenraadslid voor één van de 30 kieskringen.

Verkiezingen
Na 12 november worden alle kandidaatstellingen getoetst op enkele praktische vereisten (waaronder leeftijd en lidmaatschap KNVB). Op 16 november wordt de kandidatenlijst per kieskring gepubliceerd. Op 12, 13 en 14 december kunnen alle verenigingen dan namens hun leden een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun kieskring. Die stem wordt gewogen naar het aantal leden van de vereniging, aangevuld met één stem namens de vereniging.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de verkiezingen, de vacature en de ledenraad zelf op www.knvb.nl/ledenraad of stuur een mail aan ledenraad@knvb.nl.