Looptijd
Naar aanleiding van ons samenwerkingsverband met de gemeente Amsterdam (SV Jeugd) hebben we de betrokkenen in september 2018 reeds geïnformeerd over aanpassingen van de looptijd van JFS sportaanvragen. Graag zetten we deze veranderingen nog even op een rij:

  • Sinds september 2018 loopt de periode waarin een aanvraag geldt van 1 september tot en met 31 augustus. Uiteraard kan men gedurende het hele jaar aanvragen doen, maar als een aanvraag bijvoorbeeld 1 november wordt ingediend/goedgekeurd, dan loopt de aanvraag tot en met 31 augustus.
  • Dit heeft als gevolg dat kinderen ieder jaar op 1 september kunnen wisselen van sport. Hiermee loopt de looptijd parallel met het schoolseizoen en in veel gevallen ook met het sportseizoen.

Hoogte vergoeding JFS na 1 maart
Voor aanvragen die vóór 1 maart worden goedgekeurd, kan tot maximaal 300 euro worden vergoed waarvan maximaal 80 euro aan attributen mag worden besteed. Omdat door de wijziging in looptijd aanvragen korter dan 12 maanden kunnen duren, is er een nieuwe regel tav de hoogte van een vergoeding voor aanvragen later in het ‘sportjaar’. Voor aanvragen die na 1 maart worden goedgekeurd, kan tot maximaal 150 euro worden vergoed waarvan maximaal 40 euro aan attributen mag worden besteed. De 300 of 150 euro zijn maximale bijdragen; in alle gevallen wordt gevraagd de daadwerkelijke reële kosten aan te vragen.
Uitzondering:
De wijziging voor looptijd van aanvragen geldt niet voor aanvragen van diplomazwemmen. Aanvragen voor vergoeding van diplomazwemmen kunnen alleen via Jeugdfonds Sport worden ingediend, dus niet via de stadspas.
Ken jij eigenlijk alle andere spelregels? Bekijk de spelregels 2019 hier.

Facturatie
Alle regels wat betreft facturatie in 2019 vind je hier, maar we zetten de antwoorden voor de meest gestelde vragen nog even voor je op een rijtje:

  • Let op dat het gefactureerde bedrag nooit hoger mag zijn dan het toegekende bedrag op het factuurverzoek
  • Factuur digitaal sturen naar: facturen@jeugdfondssportencultuur.nl
  • Het is mogelijk een verzamelfactuur te sturen, ipv losse facturen. Zie voor uitleg de link hier boven.
  • Geef duidelijk aan dat de factuur voor JFS Amsterdam is bedoeld, inclusief de adresgegevens (Olympisch Stadion 14, 1076 DE Amsterdam)
  • Let op dat u vóór en achter de betaalgegevens altijd een spatie heeft staan
  • Vragen over facturatie of looptijd, mail of bel onze backoffice: mail amsterdam@jeugdfondssport.nl of bel 06-2007416. Voor een snelle afhandeling vragen wij jou om het aanvraagnummer bij de hand te hebben.