Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV, 23/06)

Notulen vorige ALV (najaar 2016) en vorige BALV (februari 2017) zie: http://www.zuidoostunited.nl/publicaties

                

Aan:             Leden Zuidoost United (geregistreerd en betaald).

Betreft:        Algemene Ledenvergadering 2017 Zuidoost United

                   Woensdag 14 juni, 20:00 uur, Kantine Karspeldreef.

 

A G E N D A

 

  1. 20.00       Opening en vaststelling Agenda.
  2. 20.05       Ingekomen Post en Mededelingen.

      3. 20.10       Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 2017 (jan.2017)

      4. 20.15       Begroting 2017-2018

                          Inclusief vaststelling Contributies (per 1.7.2017).

      5. 20:35      Bestuursverkiezing

      6. 20:40      Vaststelling Commissies

      7. 20.45       Rondvraag

      8. 21.00       Sluiting.

 

# Bestuursverkiezing

Rol

Naam

Kandidaat

Voorzitter

Ronald Esajas

Continuatie lopende termijn (3)

Secretaris

Irene Drenthe

Continuatie lopende termijn (2)

Penningmeester

Resine Kowid

Continuatie lopende termijn (3)

VTZ

Vacature

-

PR & Communicatie

Vacature

-

Horeca en Faciliteiten

Vacature

-