Geachte kaderlid van Zuidoost United,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de komende Visiesessie van Zuidoost United. Doel van deze sessies is een gezamenlijke koers te bepalen voor de vereniging; waarbij voor een ieder inzicht is wat de Visie, Missie en Stip aan de horizon is van de club.

Medio 2010 is Zuidoost United gestart als fusievereniging tussen KSJB en sv Bijlmer. In de eerste drie jaar heeft de verenigingen een aantal moeilijkheden onderkend. Dit heeft in 2013 geleid tot een ‘support’ van het stadsdeel Zuidoost om de vereniging weer vitaal te krijgen (op alle niveaus). Vanaf 2013 zijn we gestart met de domeinen of commissies, met daarbij de interne communicatie van status en te nemen stappen. Vanuit het Bestuur is n.a.v. de (gemeentelijke) training(en) “Besturen met Visie” en “leiderschap en Dialoog”, naast de Missie en Visie een nieuwe “Stip aan de Horizon” benoemd (2015), en deze is gecommuniceerd tijdens de ALV en Vitaliseringssessies. Tijdens de meest recente Vitaliseringssessie (november 2018)was de koers bij menig kaderlid niet meer op het netvlies, met daarnaast de behoefte om samen te werken aan een nieuwe actuele visie (en inherent beleid) voor de komende jaren.

De Koers die in 2013 is ingeslagen is gebaseerd op de problematiek uit de periode 2010-2013, maar ook het verzoek (overheid, gemeente/stadsdeel) aan verenigingen om een maatschappelijke rol te spelen in de omgeving/buurt/wijk. Een Koers waarbij:

  • Talentontwikkeling van Jeugd centraal staat.
  • Vrijwilligers zich kunnen ontplooien.
  • Ouderparticipatie noodzakelijk is.
  • Er ruimte is voor Seniorenvoetbal (opgemerkt: op zelfstandige basis).
  • Maatschappelijke verbindingen, met daaraan gerelateerde maatschappelijke activiteiten ontwikkeld worden. In het seizoen 2017-2018 zijn bij ZOU maar liefst 24 maatschappelijke verbindingen incidenteel en structureel geweest.

Zuidoost United is in transformatie van een traditionele voetbalvereniging naar een voetbalvereniging / maatschappelijke vereniging, betrokken in de buurt.

Aan ons als kader en bestuur van Zuidoost United of dit de gewenste ontwikkeling is. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken over de koers van de vereniging:

  • Sessie 1: woensdag 13 maart   (18:00 – 20:00 uur).
  • Sessie 2: woensdag 17 april     (18:00 – 20:00 uur).
  • Sessie 3: dinsdag 28 mei            (18:00 – 20:00 uur).

Aanmelden graag via secretariaat@zuidoostunited.nl (graag melden of u mee eet).

Groet,

Bestuur Zuidoost United                                      www.ZuidoostUnited.nl