Stoppen met het standaardelftal op zaterdag of zondag? Stoppen met een ander (reserve-)elftal uitkomend in de categorie A? Overstappen van het zondag- naar het zaterdagvoetbal of andersom? Of met het zaalvoetbalteam niet meer uitkomen in de categorie A? Geef dit dan vóór 1 mei per e-mail door aan de afdeling competitie van het district waar jouw vereniging onder valt.

Bij de indeling voor een nieuw seizoen wordt bij de teams die behoren tot categorie A gekeken naar de indeling van het seizoen dat hieraan vooraf is gegaan. Daarnaast wordt rekening gehouden met de gevolgen van promotie en degradatie. Zo wordt een team dat is gepromoveerd een klasse hoger ingedeeld en een team dat is gedegradeerd een klasse lager ingedeeld.

In bijzondere situaties kan echter van deze uitgangspunten worden afgeweken. We denken hierbij bijvoorbeeld aan:

  • het niet meer inschrijven van een eerste team ten gevolge van een fusie.
  • een overstap van een eerste team van het zondagvoetbal naar het zaterdagvoetbal of andersom.
  • een eerste team mannen dat niet meer het niveau heeft om in de competitie voor eerste teams te spelen.
  • een reserve-team mannen of eerste of reserve- team vrouwen dat wegens het vertrek of stoppen van spelers aantoonbaar ernstig verzwakt is.
  • een juniorenteam dat vanwege een andere samenstelling van het team niet meer op het niveau van categorie A kan uitkomen.
  • het niet meer inschrijven van een team voor de zaalvoetbalcompetitie ten gevolge van een fusie.
  • een zaalvoetbalteam dat vanwege een andere samenstelling van het team niet meer op het niveau van categorie A kan uitkomen.

Op schriftelijk verzoek van een vereniging kan het bestuur amateurvoetbal in een situatie zoals hierboven beschreven besluiten een team niet meer in te delen of besluiten een team in te delen in categorie B. Hieraan kunnen door het bestuur amateurvoetbal dan wel voorwaarden worden verbonden.

Uiterlijk 1 mei

Van groot belang is echter altijd dat een dergelijk verzoek uiterlijk 1 mei door de KNVB is ontvangen. Dit geldt voor zowel het veld- als het zaalvoetbal. Bij het ontstaan van een open plaats ten gevolge van het niet meer inschrijven, kan deze plaats dan namelijk nog via de nacompetitie worden opgevuld.

Met deze mogelijkheid om tijdig aan te geven niet meer te willen inschrijven voor categorie A hoopt de KNVB te voorkomen dat tijdens de competitie problemen ontstaan die op dat moment niet meer kunnen worden opgelost. Is een team eenmaal ingeschreven voor een klasse die behoort tot categorie A, dan is het niet meer mogelijk om dit team terug te trekken.

Met vriendelijke groet,
Freek Leker

Wedstrijdsecretaris Zaterdag Zuidoost United