Op woensdag 26 juni a.s. is er de Voorjaars ALV, gehouden in de kantine van Zuidoost United. Aanvang: 20:00 uur.

Exacte Agenda volgt nog, maar conform statuten worden de volgende items behandeld:

  • verslag vorige ledenvergadering
  • begroting 2019-2020
  • contributies 2019-2020
  • bestuursverkiezing
  • rondvraag voor de leden.

De ALV is er voor alle leden (die betaald hebben) of voor de dito ouders/begeleiders van kinderen.