Aan:        Leden Zuidoost United (geregistreerd en betaald).

Betreft:        Algemene Ledenvergadering 2019 Zuidoost United

Woensdag 26 juni, 20:00 uur, Kantine Karspeldreef.

 A G E N D A

 

  1. 20.00       Opening en vaststelling Agenda
  2. 20.05       Ingekomen Post en Mededelingen.
  3. 20.10       Notulen Algemene Ledenvergadering november 2018.
  4. 20.15        Begroting 2019-2020 en Vaststelling Contributies 2019-2020
  5. 20.35        Bestuursverkiezing
  6. 20.45        Vaststelling commissies
  7. 20.50        Rondvraag
  8. 21.00         Sluiting.

 

Rol Naam Kandidaat
Voorzitter Irene Drenthe Continuatie lopende termijn (4)
Secretaris Rob Wiersma Continuatie a.i. (2)
Penningmeester HenkP. Blok Aftredend per 30.06
  Jacqueline Vreds Kandidaat seizoen 2019-2020
  Donovan Hooghart Kandidaat seizoen 2019-2020