Bestuurswisseling Zuidoost United (aftreden penningmeester a.i. en komst 2 bestuursleden).

Tijdens de recente Algemene Ledenvergadering (ALV) van Zuidoost United op 26 juni j.l. zijn niet alleen de Begroting voor 2019-2020 goedgekeurd, en daarbij de Contributies voor 2019-2020 (zie ander artikel), maar zijn ook twee leden welkom geheten als nieuw bestuurslid.

In het seizoen 2018-2019 heeft de vereniging geacteerd met drie bestuursleden. Met het afscheid van Ronald Esajas en de beschikbare vacature voor penningmeester waren er maar liefst twee bestuursfuncties vacant. De heren Rob Wiersma (secretaris) en HenkP. Blok (penningmeester) zijn vorig jaar op ad-interim basis ingesprongen om de continuïteit van de vereniging te waarborgen (dit is een statutaire eis), dit naast DB-lid Irene Drenthe (voorzitter). Zo was het DB compleet.

Voor het seizoen 2019-2020 en volgend hebben de leden, Jacqueline Vreds en Donovan Hooghart, zich kandidaat gesteld als bestuurslid, en beide zijn in de ALV verkozen en zullen in de komende periode de bestuursfuncties nader invullen. Met de komst van de twee nieuwe bestuursleden treedt de huidige penningmeester a.i. af als bestuurslid (de minimale bezetting van drie leden is met twee nieuwe bestuursleden gewaarborgd). Uiteraard zal hij nog een periode nodig hebben om het werk af te maken en over te dragen. Voor de rest: Irene Drenthe gaat haar vierde termijn in (regulier acteert een bestuurslid 4 jaar) en ad-interim lid Rob Wiersma gaat zijn tweede termijn in. In de komende bestuursvergaderingen wordt nader invulling gegeven aan de rol van Penningmeester.

Uiteraard zullen de nieuwe bestuursleden zich de komende periode nader introduceren ook via deze website.

Uiteraard zal het aftredend bestuurslid zich nog regelmatig melden op de club, voor een praatje of smalltalk maar ook voor een goed bak koffie (een van de mooie resultaten afgelopen jaar). Uiteraard volgt ook nog het Jaarverslag Secretaris en het Jaarverslag Financien, maar die staan op de Agenda voor de volgende Algemene Ledenvergadering in november 2019. Overigens de liefhebbers van het (concept) Vitaliteitsverslag, die kunnen dit aanvragen via secretariaat@zuidoostunited.nl

Langs deze weg dankt het aftredend bestuurslid alle leden maar ook partners, en hoopt u allen nog regelmatig te zien bij de activiteiten van de vereniging of bij de activiteiten van de Wijksportclub Bijlmer.