Marcel van Marsbergen, coordinator Voetbal in Zuidoost, heeft afgelopen jaar een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en mogelijkheden van Voetbal in Zuidoost. De uitkomst van dit onderzoek wordt op dinsdagavond 10 september gepresenteerd in de kantine van Zuidoost United. Alle betrokkenen bij het voetbal in Zuidoost zijn hierbij uitgenodigd. Thema van de ontmoeting is: “De toekomst van het voetbal in Zuidoost”.

Aanmelden kan via: mvanmarsbergen@teamsportservice.nl

 

Beste bestuurder, HJO, TJC,

Het voetbal in Nederland zit gelukkig weer in de lift. Bij zowel de mannen als de vrouwen liggen er kansen voor voetbalaanbieders om te groeien. Dit kunnen we doen door (meer) leden te werven en te zorgen dat leden behouden blijven door o.a. trainers/coaches op te leiden. Nadenken over nieuwe koersen om deze kansen optimaal te benutten is dus een must.
Uit onderzoek blijkt dat voor Amsterdam Zuidoost nog veel te winnen is in vergelijking met de rest van Amsterdam. Graag willen we daar met jullie (liefst structureel) over brainstormen aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek die is gedaan in opdracht van het stadsdeel. Ook willen we jullie gedachten, problemen en ideeën (succesverhalen) over het voetbal in Zuidoost horen. Dit om er voor te zorgen dat het grootste deel van de voetballers en voetbalsters niet allemaal buiten ZuidOost (blijven/gaan) spelen zoals dat nu het geval is. Op dat gebied willen we meer de samenwerking zoeken met als doel samen onze positie te verbeteren.

Dinsdag 10 September 2019 om 20.00 uur komen we met alle voetbalaanbieders in/om Zuidoost en de KNVB samen op het Bijlmer Sportpark (Karspeldreef 501) in Amsterdam Zuidoost.

Agenda voor de avond ziet er als volgt uit :
1. Uitkomst voetbalonderzoek ZO bespreken

 1. Kansen meiden/vrouwenvoetbal in Zuidoost
  3. Actuele projecten : Beach Soccer / EK 2020 / Nationale sportweek
 2. Ondersteuning KNVB (scholing bestuurlijk / technisch)
 3. Clubkadercoachtrajecten (pilot)
  6. Rondvraag

  Graag verneem ik :
  1. Of jullie vereniging/organisatie aanwezig kan zijn?
  2. Wie er komt (komen)?
  3. De functie(s) van de vertegenwoordiger(s)?

  De voorkeur gaat uit naar een bestuurslid en de HJO/TJC. Dit omdat onze insteek is deze bijeenkomsten vaker te organiseren om zo de samenwerking structureel vorm te geven.
  Zowel bestuurlijk als technisch willen we het borgen voor de toekomst.

  Deze uitnodiging is gestuurd naar voetbalaanbieders (o.a. veld/zaalvoetbalclubs en voetbalscholen) in Zuidoost en aanliggende wijken/steden. Inclusief AJAX en de KNVB.

Met sportieve groet, namens het stadsdeel Zuidoost,

Marcel van Marsbergen
Coördinator Voetbal Zuidoost
Buurtsportcoach Team Sportservice Amsterdam

Informatie :
Bijeenkomst : ‘De toekomst van het voetbal in Zuidoost’
Dinsdagavond 10 September 2019
Bijlmersportpark
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam Zuidoost

Inloop :              19.45 uur
Aanvang :          20.00 uur