Ter afsluiting van het seizoen organiseert het bestuur de Algemene Ledenvergadering, met hierin statutair als agendapunten: Jaarverslag Secretaris (wordt ter vergadering uitgedeeld) en het Jaarverslag Financien (inzage momenten worden nog gecommuniceerd). Exacte agenda volgt nog. Volgend op de ALV is de KerstBingo voor Vrijwilligers. Opgave via Rob Wiersma (secretaris en vrijwilligerscoordinator).