Zoals u van mij gewend bent, ook dit kalenderjaar weer een afsluiting van de voorzitter. En dit keer een hele bijzondere afsluiting, ik kom daar later in dit schrijven op terug. Het voetbalseizoen (loopt van 1 juli t/m 30 juni van volgende jaar) sluiten we altijd af met een Algemene Ledenvergadering, en het kalenderjaar (1.1 t/m 31.12) sluiten we af met een terugblik op 2019 en vooruitkijken naar 2020.

Als actief ouder (natuurlijk ben je bij de wedstrijden en trainingen van je zoon), bezocht ik 3 jaar geleden met mijn zus Renate, de Algemene Ledenvergadering (ALV). Ik was gewoon benieuwd wat er in de vereniging speelt. Je ziet in de kantine en op het veld uiteraard hoe zaken gaan, en in een aantal gevallen zag ik verbeterpunten. En waar kun je die het beste benoemen dan bij het bestuur op een Algemene Ledenvergadering. Maar als je ziet dat er 1,5 bestuurslid aan tafel zit, en jij bent de ouder met opbouwend commentaar, dan voel je hem al een beetje aankomen: “Mevrouw Drenthe, we zoeken nog bestuursleden, is het niet iets voor u om een paar maanden proef te draaien?”. Nou die paar maanden is ondertussen al drie jaar geworden. Het eerste jaar nog als algemeen bestuurslid, of beter in de rol van secretaris, het tweede jaar was het raak. De penningmeester was al een tijdje vertrokken en Ronald Esajas gaf aan te vetrekken als bestuurslid en zich uit te schrijven bij de KvK (Kamer van Koophandel). Daar zit je dan, als enig bestuurslid, en met statuten die aangegeven dat er minimaal drie bestuursleden dienen te zijn, anders is het einde oefening voor de vereniging Zuidoost United. Vele, vele mensen zijn gevraagd om in te stappen, maar veel pogingen liepen stuk op de schuld die de vereniging heeft opgebouwd (in de beginjaren 2010-2012), en ja, daar stapt menigeen niet in. Daarom ben ik Rob Wiersma en HP enorm dankbaar geweest om op ad interim-basis in te stappen en zo de vereniging te laten leven. Een club waar de afgelopen jaren hard aan de structuur en de financiën is gewerkt. Maar bovenal een vereniging met prachtige en talentvolle jeugd, en super vrijwilligers. De vereniging Zuidoost United had en heeft bestaansrecht, blij dat we door zijn gegaan.

Na een ruime periode kennismaken met de bestuurstafel hebben nu Jacqueline Vreds, Donovan Hooghart en Dennis Heyns ook de stap gemaakt naar het bestuur, wat in ieder geval heeft betekent dat de gewenste statutaire bezetting goed is, en HP de gelegenheid heeft gekregen om het penningmeesterschap a.i. over te dragen. Jacqueline gaat dit per 1 januari a.s. invullen. Dank aan HP voor zijn bijdragen aan de club sinds 2013. Een prima eindrapport (destijds opgesteld met kwartiermaker Rob Theunisse) en vanaf dat moment is samen met veel mensen de goede richting ingeslagen.

Ook dit jaar (2019), mijn tweede jaar als voorzitter, hebben we mooie dingen mogen doen. Belangrijk dat we de jeugd maar ook de trainers blijven opleiden bij de verenging. Plezier blijft altijd voorop staan, dat zeker bij kinderen, maar dat onze trainers leren en groeien is erg belangrijk. Pluim dat ook voor al degenen die een trainers of scheidsrechtersopleiding hebben gevolgd, met o.a. een mooi papiertje voor Donovan. Met de KNVB-diploma voor HJO staat onze jeugd er goed op. We zijn vorig seizoen gestart met de trainersopleiding van Coerver Coaching, m.b.v. hun trainingsmethodiek zijn onze trainers verder geschoold. Zelf als bestuur hebben we een training bij de KNVB gevolgd. Het ging hier met name om kennis uitdelen met andere verenigingen. Wat je meekrijgt is dat het gras nergens groener is en ook geen enkele vereniging vergelijkbaar is met de onze. Niet beter, niet slechter, maar anders. Uniek bij ons zijn de Vtaliseringsessies geweest. De onderlinge communicatie en de speerpunten per domein stap voor stap realiseren. We hebben dit jaar niet elk kwartaal een Vitaliseringssessie gedaan, maar de sessie aan het einde van het seizoen (2018-2019) was een hele goede. Naast de kaderleden hebben ook partners uit onze omgeving meegedaan, met ideeën die prima passen binnen onze missie en visie.

Maar waar het natuurlijk omgaat zijn de onderlinge contacten. Veelal gelukkig goed, soms gaat het moeizaam. Ik ga geen namen noemen maar ik heb enorme waardering voor onze vrijwilligers. Van Wedstrijdsecretaris tot Trainers, van Horeca vrijwilligers tot Stagiairs. Ik wil wel zeggen: “Ik hou van jullie!”. Jullie maken de vereniging, geven haar identiteit, laten de jeugd en senioren spelen, en bovenal geven mij het plezier om dit te doen. Net als bij jullie, kost dit een aantal uurtjes in de week.

Wat was nieuw of anders in 2019. Laten we beginnen met onze samenwerking met van Riemsdijk Sport. Jonge talentvolle jongens vormen dit jaar onze Zaterdag 1. Na jaren wat moeizame invulling van het eerste elftal, hebben we nu een elftal dat staat, ja zelfs garant staat voor doorstroming naar het betaalde voetbal. En welk jeugdlid van Zuidoost United wil niet zo’n kans. Op het moment van schrijven, staan wij als Zuidoost United zaterdag 1, op plek nr. 1 in de competitie van de 4e klasse zaterdag. Daarnaast natuurlijk de stappen die we gezet hebben vanuit Voetbalzaken. Gericht op meer structuur. Dat loopt nu.

Je hebt als voorzitter altijd veel contact met je omgeving. Denk aan de KNVB, onze sponsoren, maar ook de gemeente Amsterdam en het stadsdeel Zuidoost. Met de gemeente ofwel Sportverhuur is het een lastig jaar geweest. Zo kregen we in maart plots te horen dat we velden moesten inleveren. Nu hebben we afspraken met onze trainers en met ouders en jeugdspelers om op vaste tijdstippen te trainen en te voetballen, daar wordt dan niet naar gekeken. Als bestuur hebben we ons menigmaal afgevraagd of het sportbeleid wel geland is bij bepaalde gemeentelijke diensten. Dit is zeker zo bij het stadsdeel Zuidoost geweest. Aldaar een actief team. Nieuw dit jaar was de opening van het Sportloket Zuidoost bij ons op het sportpark, dit gaat ons zeker ondersteunen. Ook nieuw dit jaar de organisatie Shared Service Center. In deze organisatie zitten de meeste Bijlmerpark verenigingen aan tafel met het stadsdeel, om problematiek te delen maar zeker ook om in oplossingen te denken. Zo is afgelopen week een team met het stadsdeel ZO en verenigingen op bezoek geweest in Den Helder bij Omnisportvereniging Zeemacht. Gekeken is hoe o.a. ledenadministratie en contributies zijn ingericht.

Onze missie is en blijft om een veilige thuishaven te zijn voor onze leden en daarnaast voor onze buurtbewoners. Van de laatste is de Buurtbuik een mooi voorbeeld, een activiteit waar Jacqueline veel energie in stopt. Het doen van activiteiten voor buurtbewoners past geheel in de visie om als vereniging onderdeel te zijn van de wijk en wijkactiviteiten te voorzien binnen de Open Club Zuidoost United. Een paar andere voorbeelden hiervan zijn het G-voetbal en het OldStars Walking Football. Dit jaar hebben we zelfs 2 Friends League toernooien mogen doen. Prachtig. En complimenten voor de organisatie. En dit jaar werd voor de 1e keer het OldStars Walking Football toernooi georganiseerd. Ca. 20 teams uit heel Nederland waren naar de Bijlmer gekomen om op sportieve wijze te strijden met wandelvoetbal. Ook deze organisatie dank ik van harte. De diversiteit in onze vereniging juich ik van harte toe. En zeker ook passend de vele vormen van stage mogelijkheden die we toepassen bij Zuidoost United. Rob is daar bijna dagelijks mee bezig, als vrijwilliger acteert hij professioneel hierin.

Dan kom ik bij de laatste periode van dit jaar. Deze is voor mij niet goed verlopen. De meeste van jullie weten het ondertussen, maar na een periode van ziekte heb ik uiteindelijk te horen gekregen dat ik longkanker heb. Nog wel te behandelen. Maar de korte termijn toekomst gaat er voor mij anders uit zien. Ik zal veel behandeld gaan worden, met weer lange tijd herstel van de behandeling. Dit zal niet samengaan met het leiden van Zuidoost United. De vereniging, onze leden en vrijwilligers, onze visie en missie, maar ook onze omgeving, vraagt een voorzitter die voor de volle 100% er zal zijn voor de vereniging. Dat is mijn intentie ook altijd geweest, ik heb het graag gedaan, maar in dit geval heb ik een vervelende periode door te gaan. Binnen het bestuur zullen de taken herverdeeld worden, en dit zal naar jullie worden gecommuniceerd. Komt goed, we hebben voldoende bestuursleden.

Uiteraard hoop ik goed door deze periode heen te komen, hoe lang het duurt, ik heb geen idee. Als het me lukt kom ik in een latere fase zeker terug bij de vereniging, onze club, ook als vrijwilliger, maar het zal zeker niet meer in de huidige vorm als voorzitter en bestuurslid zijn. Wel nogmaals dank aan iedereen die me in mijn bestuurlijke periode altijd hebben gesteund, en hen die me de afgelopen weken hebben ondersteund. Ik zie jullie graag weer, wie weet bij de jubileum activiteiten van de vereniging. We zijn in 2010 opgericht, dus bestaan we in mei/juni 2020 exact 10 jaar en daar volgen een aantal jubileumactiviteiten. Uiteraard met en voor jullie, en naar ik hoop met onze voorgangers: leden van sv Bijlmer en KSJB. Dank voor een mooi jaar en zie jullie graag in alle gezondheid in 2020.

Irene Drenthe.