Het secretariaat van Zuidoost United is momenteel actief met een controle op de ledengegevens.  Klopt het adres nog, de telefoonnummer(s), indien van toepassing ook die van de ouder(s)/verzorger(s) en uiteraard de email-adressen. Vriendelijk verzoek van het secretariaat is om dit terug te koppelen naar het emailadres: secretariaat@zuidoostunited.nl.

Alvast dank voor de moeite en Stay Healthy!