Waarom MOEILIJK doen als het SAMEN kan?

Zuidoost United beweegt naar een Open Club

MVO. Er wordt over gesproken, er wordt over nagedacht. De gemeente Amsterdam benoemd het in haar Beleidsplan, en het NOC*NSF ontwikkelt modellen, maar wat is de 'Open Club'? Of welk beeld is er bij een vitaal sportpark. Een goed beeld in deze weergave:

https://youtu.be/UlUfd8qyUpk