Waarom MOEILIJK doen als het SAMEN kan?

Zuidoost United i.s.m. De Studietuin

Beste ouders/verzorgers, Het zal u niet ontgaan zijn, de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de A9 Gaasperdammerweg. In 2020 ziet de A9 er heel anders uit; een deel van de Gaasperdammerweg is dan een tunnel geworden. In 2021 ligt boven die tunnel een park dat twee keer zo groot is als het Vondelpark. Ondertussen is er veel geluidshinder door, onder andere, het aanbrengen van heipalen in de grond. In het voorjaar van 2016 heeft Rijkswaterstaat huiswerkbegeleiding en bijlessen aangeboden aan de leerlingen die dichtbij de werkzaamheden woonden en zich daardoor niet konden concentreren. Ook voor het schooljaar 2016 – 2017 biedt Rijkswaterstaat extra hulp aan in de vorm van huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren en bijles voor basisschoolleerlingen.

Voor de leerlingen uit Amsterdam Zuidoost wordt deze steun verzorgd door De Studietuin. De Studietuin geeft al sinds 2011 begeleiding in Zuidoost (onder andere op de OSB en in de OBA). Kinderen die in het overlastgebied wonen en last hebben van de werkzaamheden, kunnen zich aanmelden voor deze extra ondersteuning.

Middelbare scholieren

Bij de huiswerkbegeleiding van StudieMax ligt de focus op het motiveren van de leerlingen en het aanleren van de juiste studievaardigheden, met name het plannen. Daarnaast worden de leerlingen ook vakinhoudelijk ondersteund. Het werk dat een leerling tijdens de begeleiding verricht, wordt zoveel mogelijk gecontroleerd door de medewerkers van StudieMax. StudieMax maakt gebruik van beproefde coachingsmethoden om de leerling meer inzicht te geven in zijn of haar eigen aandeel in de behaalde resultaten en de mogelijkheden om de volgende keer beter te presteren.

Basisschoolleerlingen

Voor basisschoolleerlingen hanteert De Studietuin het StudieMax-bijlesprogramma. Daarin gaan de begeleiders samen met de leerling terug in de lesstof, om te ontdekken waar de leerachterstand ligt. Zo wordt gewerkt aan het verbeteren van basisvaardigheden en aan meer zelfvertrouwen. Soms is de inzet en de motivatie (of het gebrek daaraan) van de leerling een aandachtspunt. Samen met de leerling wordt dan gewerkt aan een betere werkhouding en een voldoende basis om de steeds moeilijker wordende lesstof te kunnen en willen volgen.

Van iedere bijles of huiswerkbegeleiding wordt een verslag gemaakt. Dit verslag is te lezen in een Digidossier waar u als ouder(s)/verzorger(s) beveiligde toegang tot heeft.

Heeft u vragen of opmerkingen neem a.u.b. contact op met communicatie@zuidoostunited.nl

Aanmelden

U kunt uw kind via dit formulier inschrijven*

http://goo.gl/forms/WhAvTTbhGYuRpVZK2


Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

Ronald Esajas

Samen aan de slag met de schoolprestaties van uw kind!